DRENATGE LIMFÀTIC MANUAL

El DRENATGE LIMFÀTIC MANUAL, és una tècnica que realitzem amb moviments de les nostres mans suaus, lents, circulars i d'arrossegament superficial amb especial atenció a l'estímul intensiu dels ganglis limfàtics. Es pot aplicar a totes les edats

El Dr Emil Vodder, al qual se li deu el nom de la tècnica, va dedicar anys de la seva vida amb la seva dona la Dra. Estrid Vodder, a perfeccionar una tècnica que ajudés a mobilitzar la limfa, canalitzant cap als ganglis i així, recuperar i ajudar a pacients.

INDICACIONS:

La tècnica de drenatge limfàtic se la pot aplicar en els següents casos:

• Traumàtic: per cirurgia, contusió, esquinç, fractura ...
• Edema premenstrual: per canvis hormonals.
• Edema venós o fleboedema: generalment produït per insuficiència venosa.
• Lipedema: acumulació de líquid a conseqüència de l'atrapament dels vasos limfàtics per excés de teixit adipós.
• Edema de l'embaràs: per la compressió que exerceix el fetus sobre els vasos limfàtics i per la secreció durant la gestació de renina i progesterona (relaxen la musculatura llisa que forma els gots).
• Mixedema: per mal funcionament de la glàndula tiroide.
• Malaltia de l'aparell digestiu, cirrosi hepàtica, malnutrició.
• Insuficiència cardíaca.
• Problemes renals.
 

EFECTES:

• Estimula la circulació limfàtica
• Augmenta la producció de limfòcits en els ganglis

• Afavoreix la regeneració dels teixits
• Actua sobre el sistema nerviós (relaxant)
• Desintoxicació
• Accelera la cicatrització i recuperació
• Ajuda a absorbir edemes


CONCERTA LA TEVA VISITA

LLAMANDO AL 93 796 44 51
WhatsApp +34 681 05 67 27