POSTUROLOGIA


La POSTUROLOGIA és una especialitat de la ciència de la salut alternativa i integral, que estudia el Sistema Tònic Postural. Es tracta d’una eina ergonòmica eficaç en el diagnòstic, la prevenció i el tractament de lesions musculoesquelètiques que permet adaptar el cos a les condicions externes.

Què és el sistema postural?
Aquest sistema és el que ens permet “mantenir-nos drets” sent necessari el seu òptim funcionament per a poder realitzar correctament les activitats esportives, laborals i de la vida diària. Aquest sistema actua abans, durant i després de qualsevol moviment. És un sistema automàtic, inconscient.
El sistema postural està format pel “processador central” que és el cervell. Els que proveeixen la informació exteroceptiva (de l’exterior) i propioceptiva (des de l’interior del cos) són els captors posturals: ulls, orelles, boca (ATM) i peus.

En què consisteix el tractament?
Ens centrarem en l’avaluació de cada un d’aquests captors i buscarem reprogramar-los, perquè tornin a enviar informació correcta al cervell i així ajustar el sistema postural. Com a conseqüència l’esquelet es veurà realineat i millorarà la simptomatologia relacionada amb aquests desajustos.

Quins professionals treballen amb la Posturologia Clínica?
Diversos professionals de la salut poden treballar amb la Posturologia Clínica, l’ideal és formar equips interdisciplinaris integrats per, Metges, Oftalmòlegs, Odontòlegs, Osteòpates, Optometristes, Podòlegs, etc.


En quines patologies està indicada la Posturologia Clínica?
Trastorns de l’aparell locomotor, vertígens, hèrnies discals, cefalees, migranyes, lesions esportives de repetició, escoliosi, trastorns posturals del nen i / o adolescent.


Hi ha fonamentació científica per aquest tractament?
Fa més de 20 anys que es ve desenvolupant aquest camp de la medicina, principalment a Europa i els Estats Units. Entre les més importants podríem citar les investigacions dels Drs. Bricot, Roll, Fitzpatrick-McCloskey, Loram Lakie, Melvill-Johnes, Nashner, Leveque-Janin, entre d’altres.

La finalitat de la posturologia clínica és treballar sobre les causes sense contraindicació d’altres tècniques que actuen sobre els efectes i símptomes. Al contrari, augmentant l’eficàcia d’aquests.


CONCERTA LA TEVA VISITA

TRUCANT AL 93 796 44 51